środa, 10 kwietnia 2019Konferencja „Forty Biehlera – historia i dzisiejsze użytkowanie” W dniach 22–28 marca 2019 roku w Kaliningradzie, odbyła się II Międzynarodowa Konferencja „Forty Biehlera – historia i dzisiejsze użytkowanie”, poświęcona problematyce konserwatorskiej i współczesnemu wykorzystaniu detaszowanych fortów artyleryjskich oraz innych budowli fortecznych wzniesionych przez Cesarstwo Niemieckie w II połowie XIX wieku. Zgromadziła ona wielu wybitnych badaczy fortyfikacji z Polski, Niemiec i Rosji, którzy podczas wykładów, warsztatów oraz licznych wycieczek tematycznych po obiektach dawnej Twierdzy Królewiec, wymieniali się wiedzą i spostrzeżeniami, a także wykonywali dokumentację fotograficzną i pomiary zwiedzanych obiektów.

Dzięki dofinansowaniu ze środków Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego udało się zapewnić uczestnikom zwrot kosztów ubezpieczenia i wniosków wizowych, opracować i wydrukować materiały konferencyjne, a także pokryć koszty przeprawy promowej Bałtijsk – Mierzeja Wiślana.

Udostępnione przez Urząd Marszałkowski materiały promocyjne zostały rozdysponowane do tamtejszych instytucji kulturalnych m. in. Muzeum Miejskiego „Brama Frydlandzka” w Kaliningradzie, Centrum Kulturalno-Historycznego „Fort XI – Dönhoff” oraz Kompleksu Parkowo-Muzealnego „Stara Luneta” na Mierzei Wiślanej.

Towarzystwo Opieki nad Zabytkami Oddział w Toruniu pragnie tym samym serdecznie podziękować Marszałkowi Województwa Kujawsko-Pomorskiego za udzielenie wsparcia finansowego dla imprezy propagującej idee ochrony zabytków architektury obronnej.
 
1 komentarz: