niedziela, 14 kwietnia 2019


 Prace porządkowe przy lewej kaponierze barkowej toruńskiego Fortu VII
 
14 kwietnia 2019 r., członkowie Sekcji Fortecznej TONZ OT wraz z Wolontariuszami sprzątali
znane toruńskie Miejsce Pamięci Narodowej – lewą kaponierę barkową Fortu VII.

Niestety, z racji wieloletnich zaniedbań i braku dozoru, wnętrze obiektu zostało „zaanektowane” przez osoby bezdomne, które urządziły je stosownie do swoich potrzeb. W efekcie, przez kilka lat wypełnili dwie komory kaponiery ponad 7 metrami sześciennymi różnego rodzaju śmieci.

Dzięki wsparciu udzielonemu przez Właściciela Fortu VII, MPO w Toruniu, Wydział Gospodarki Komunalnej Urzędu Miasta i radnego Miasta Torunia – Wojciecha Klabuna, udało się nieodpłatnie podstawić kontener na śmieci oraz otrzymać worki na odpady i rękawice robocze – rzeczy niezbędne przy tej dość niewdzięcznej pracy.

Pomimo prób (nieinwazyjnych – wszak to zabytek), nie dało się usunąć napisów pozostawionych na zewnętrznej ścianie kaponiery przez różnego rodzaju „pseudopatriotów” odwiedzających to miejsce w bliżej nieokreślonym celu.

Na koniec wszyscy uczestnicy akcji porządkowej zwiedzili wnętrze Fortu VII, którego drugowojenne losy przedstawił znawca tego smutnego dla miasta okresu – Marcin Orłowski.


środa, 10 kwietnia 2019Konferencja „Forty Biehlera – historia i dzisiejsze użytkowanie” W dniach 22–28 marca 2019 roku w Kaliningradzie, odbyła się II Międzynarodowa Konferencja „Forty Biehlera – historia i dzisiejsze użytkowanie”, poświęcona problematyce konserwatorskiej i współczesnemu wykorzystaniu detaszowanych fortów artyleryjskich oraz innych budowli fortecznych wzniesionych przez Cesarstwo Niemieckie w II połowie XIX wieku. Zgromadziła ona wielu wybitnych badaczy fortyfikacji z Polski, Niemiec i Rosji, którzy podczas wykładów, warsztatów oraz licznych wycieczek tematycznych po obiektach dawnej Twierdzy Królewiec, wymieniali się wiedzą i spostrzeżeniami, a także wykonywali dokumentację fotograficzną i pomiary zwiedzanych obiektów.

Dzięki dofinansowaniu ze środków Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego udało się zapewnić uczestnikom zwrot kosztów ubezpieczenia i wniosków wizowych, opracować i wydrukować materiały konferencyjne, a także pokryć koszty przeprawy promowej Bałtijsk – Mierzeja Wiślana.

Udostępnione przez Urząd Marszałkowski materiały promocyjne zostały rozdysponowane do tamtejszych instytucji kulturalnych m. in. Muzeum Miejskiego „Brama Frydlandzka” w Kaliningradzie, Centrum Kulturalno-Historycznego „Fort XI – Dönhoff” oraz Kompleksu Parkowo-Muzealnego „Stara Luneta” na Mierzei Wiślanej.

Towarzystwo Opieki nad Zabytkami Oddział w Toruniu pragnie tym samym serdecznie podziękować Marszałkowi Województwa Kujawsko-Pomorskiego za udzielenie wsparcia finansowego dla imprezy propagującej idee ochrony zabytków architektury obronnej.