Społeczny raport na temat stanu Twierdzy Toruń

W 2016 roku nasz oddział realizuje projekt Społeczny raport na temat stanu Twierdzy Toruń, dofinansowany ze środków Narodowego Instytutu Dziedzictwa w ramach programu Wolontariat dla Dziedzictwa.

Cel

Celem projektu Społeczny raport na temat stanu Twierdzy Toruń jest przygotowanie opracowania przedstawiającego stan zachowania wszystkich istniejących budowli twierdzy toruńskiej. Ostatni dokument tego typu, opisujący tylko część obiektów, powstał w roku 1993. Było to przygotowane przez Krzysztofa Biskupa, Bożenę Narębską i Lecha Narębskiego Studium historyczno–konserwatorskie pierścienia zewnętrznego Twierdzy Toruń, w którym opisano obiekty należące do wznoszonego w latach 1877-1914 pasa fortyfikacji otaczających miasto, w odległości 3,2-4,0 km od centrum tyczenia, jakim była średniowieczna Brama Mostowa.

Adresaci projektu

Projekt skierowany jest do wszystkich miłośników Twierdzy Toruń, którzy chcieliby się przyczynić do zachowania jej obiektów w jak najlepszym stanie, ale nie tylko.

Przede wszystkim jednak wolontariusze zdobędą możliwość zagłębienia się w historię Twierdzy Toruń i poznanie jej doświadczalnie. W większości jej elementy są rzadko odwiedzane i trudno dostępne (poza Fortem IV). Projekt ma charakter edukacyjny i integracyjny. Chcielibyśmy zintegrować osoby zainteresowane tą tematyką w ramach jak najszerszej grupy wiekowej, niezależnie od wykształcenia i doświadczenia

Jak się włączyć?

Projekt koordynuje Adam Kowalkowski, wystarczy wysłać mail na adres: babu.torun@gmail.com

Do tej pory wydarzyło się:

20 listopada 2016

Bardzo serdecznie zapraszamy na premierę naszej pierwszej publikacji. 25 listopada oficjalnie ujrzy światło dzienne „Społeczny raport na temat stanu Twierdzy Toruń”. Forteczni wolontariusze pracowali nad nim przez siedem miesięcy, przez ten czas zinwentaryzowali 208 obiektów. Premiera ich wydanego dzieła odbędzie się w piątek o godz. 18, w jak zawsze gościnnym Domu Muz przy ulicy Podmurnej 1.

Forteczną inwentaryzację oraz publikację jej efektów wsparł finansowo Narodowy Instytut Dziedzictwa w ramach programu Wolontariat na rzecz dziedzictwa.

25.11.2016, godzina 12.00

Społeczny raport na temat stanu Twierdzy Toruń już jest!

 

 

Towarzystwo Opieki nad Zabytkami Oddział w Toruniu ma zaszczyt zaprezentować Państwu

Społeczny raport na temat stanu Twierdzy Toruń.

Jest to efekt 7 miesięcy pracy wykonanej przez 25 wolontariuszy oraz 10 członków naszego Oddziału TONZ. Projekt został dofinansowany przez Narodowy Instytut Dziedzictwa w ramach programu Wolontariat dla dziedzictwa.

Zinwentaryzowano łącznie 208 obiektów. Za wzór posłużyło dzieło śp. Krzysztofa Biskupa oraz Bożeny i Lecha Narębskich pt. Studium historyczno-konserwatorskie pierścienia zewnętrznego Twierdzy Toruń, wydane w 1993 roku. Po 23 latach podjęliśmy próbę oceny obecnego stanu Twierdzy. Wewnątrz tej publikacji znajdą Państwo nie tylko suchą dokumentację, ale również inspirację, jakie współczesne funkcje można nadawać tego typu zabytkom, jakie zagrożenia na nie czyhają i z jakimi problemami fortyfikacje toruńskie się borykają.

Dziękujemy naszym wolontariuszom, członkom TONZ Oddział w Toruniu, wszystkim osobom i instytucjom, które pomagały nam w ukończeniu projektu, jak również bliskim i przyjaciołom, którzy wspierali nas w realizacji tego zadania.

Anna Zglińska
Prezes TONZ

Adam Kowalkowski
Koordynator projektu i wiceprezes TONZ OT

26 listopada 2016:

Premiera Społecznego raportu na temat stanu Twierdzy Toruń - relacja ze spotkania.

Pierwsze w historii Toruńskiego Oddziału Towarzystwa Opieki nad Zabytkami dzieło zostało wydane! Społeczny raport na temat stanu Twierdzy Toruń oficjalnie ujrzał światło dzienne 25 listopada. Z tym światłem dziennym to może trochę przesada, w jak zawsze gościnnym toruńskim Domu Muz spotkaliśmy się wieczorem. Raport znalazł się więc raczej w świetle reflektorów, wraz ze sztabem ludzi, którzy przez ponad pół roku ciężko nad nim pracowali.

Czujemy się tym uskrzydleni, chociaż ładnie wydana książka (o jej wygląd zadbał Kamil Snochowski) do lekkich nie należy. Jest jednak ważna nie dlatego, że swoje waży.😉

Raport powstał dzięki wsparciu Narodowego Instytutu Dziedzictwa, w ramach programu Wolontariat dla dziedzictwa. Redaktorem tomu jest wiceprezes TO TOnZ Adam Kowalkowski.

Wspierani przez wolontariuszy członkowie TOnZ zinwentaryzowali i opisali ponad 200 obiektów Twierdzy Toruń. Raport jest pierwszym takim opracowaniem, jakie powstało w Toruniu od ponad dwóch dekad. Wcześniej podobnego zadania podjęli się Krzysztof Biskup oraz Bożena i Lech Narębscy. Na pewno przyda się wielu osobom, bo też zainteresowanie toruńską twierdzą jest coraz większe. Podczas premiery sala Domu Muz przy ul. Podmurnej wypełniona była po brzegi.

Nasz raport zawiera m.in. zdjęcia i plany, każdy obiekt jest również zaznaczony na mapie.

Trochę tego jest, Toruń wciąż jeszcze może szczycić się jedną zabytkami jednej z najlepiej zachowanych twierdz pierścieniowych w Europie.

Drukowane wersje raportu rozeszły się jak świeże bułeczki. Książka pieczywem nie pachnie, chociaż została w niej również opisana dawna forteczna piekarnia, do Domu Muz trafiła jednak w wersji bardzo świeżej. Dzień wcześniej przyjechała z inowrocławskiej drukarni.

Trafiły one między innymi do rąk naszych wolontariuszek i wolontariuszy.

Mimo ograniczonych możliwości finansowych udało nam się wydrukować więcej egzemplarzy, niż pierwotnie zakładaliśmy. Nie było ich jednak tyle, aby po zaopatrzeniu bibliotek oraz urzędów, którym raport może się przydać, obdarować raportem wszystkich zainteresowanych. Nie oznacza to, że nasi goście odeszli z pustymi rękami. Przy wejściu każdy dostał numerek, a pod koniec spotkania na scenie pojawiła się specjalna komisja losująca...

Nad przebiegiem losowania czuwała szefowa toruńskiego oddziału TOnZ Anna Zglińska.

Raport w wersji elektronicznej znajduje się na naszej stronie, skąd może go sobie pobrać każdy. Polecamy go Państwa uwadze, szczególnie, że w tej postaci będzie on aktualizowany.

Książka podczas spotkania trafiła do przedstawicieli: Wydziału Środowiska i Zieleni UMT, Pana Tomasza Kozłowskiego, Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej (BOM Gołębia), Pana Krzysztofa Maliszewskiego, Rady Miasta Torunia na ręce Radnej Magdaleny Olszty-Bloch, Miejskiej Pracowni Urbanistycznej na ręce Pana Marka Porczyka. Trafiły również do przedstawicieli najemców obiektów Twierdzy Toruń: Pana Jerzego Okońskiego z Fortu IV oraz Jana Huzakowskiego z Toruńskiego Towarzystwa Fortyfikacyjnego. Na sali znaleźli się licznie przedstawiciele Instytutu Historii i Archiwistyki, do którego Biblioteki egzemplarz odebrał profesor Maciej Krotofil, zastępca dyrektora IHiA. Pozostałym urzędom i instytucjom przekażemy egzemplarze osobiście, bądź pocztą już od poniedziałku. Znajdą się również we wszystkich 17 bibliotekach w całej Polsce, które posiadają uprawnienia otrzymywania egzemplarzy obowiązkowych.

Dziękujemy po raz kolejny dyrekcji Domu Muz za gościnę scenie i nieustającą życzliwość oraz drukarni Totem z Inowrocławia za profesjonalizm i współpracę otwartą na klienta.

Projekt dofinansowano ze środków Narodowego Instytutu Dziedzictwa w ramach programu "Wolontariat dla dziedzictwa".


Brak komentarzy:

Prześlij komentarz