piątek, 25 listopada 2016

Społeczny raport na temat stanu Twierdzy Toruń już jest!Towarzystwo Opieki nad Zabytkami Oddział w Toruniu ma zaszczyt zaprezentować Państwu:

Społeczny raport na temat stanu Twierdzy Toruń.

Jest to efekt 7 miesięcy pracy wykonanej przez 25 wolontariuszy oraz 10 członków naszego Oddziału TONZ. Projekt został dofinansowany przez Narodowy Instytut Dziedzictwa w ramach programu Wolontariat dla dziedzictwa.

Zinwentaryzowano łącznie 208 obiektów. Za wzór posłużyło dzieło śp. Krzysztofa Biskupa oraz Bożeny i Lecha Narębskich pt. Studium historyczno-konserwatorskie pierścienia zewnętrznego Twierdzy Toruń, wydane w 1993 roku. Po 23 latach podjęliśmy próbę oceny obecnego stanu Twierdzy. Wewnątrz tej publikacji znajdą Państwo nie tylko suchą dokumentację, ale również inspirację, jakie współczesne funkcje można nadawać tego typu zabytkom, jakie zagrożenia na nie czyhają i z jakimi problemami fortyfikacje toruńskie się borykają.

Dziękujemy naszym wolontariuszom, członkom TONZ Oddział w Toruniu, wszystkim osobom i instytucjom, które pomagały nam w ukończeniu projektu, jak również bliskim i przyjaciołom, którzy wspierali nas w realizacji tego zadania.

Anna Zglińska
Prezes TONZ OT

Adam Kowalkowski
Koordynator projektu i wiceprezes TONZ OT

Brak komentarzy:

Publikowanie komentarza