sobota, 19 marca 2016

Forteczne Śniadanie BiznesoweFot. M. Litwin
http://www.torun.pl/pl/sniadanie-biznesowe-o-torunskich-fortyfikacjach


Wczoraj (tj. 18.03.2016), dzięki współpracy Centrum Wsparcia Biznesu, Miejskiego Konserwatora Zabytków, społeczników (m.in. reprezentujących TONZ) i radnej M. Olszty-Bloch, odbyło się szczególne Śniadanie Biznesowe z Prezydentem Miasta Torunia, poświęcone obiektom Twierdzy Toruń. Jego celem było zapoznanie uczestników z historią Twierdzy, możliwościami finansowania prac konserwatorskich i projektów na jej obszarze, oraz dobrymi praktykami wykorzystania takich obiektów w Toruniu i w innych miastach.Szczególny charakter spotkania podkreślał fakt, że odbyło się ono w Forcie IV, nad którym opiekę sprawuje pan J. Okoński.
W spotkaniu uczestniczyło ok. 40 właścicieli i najemców obiektów fortecznych oraz szefowie miejskich jednostek odpowiedzialnych za konserwację zabytków, gospodarkę nieruchomościami, promocję, turystykę i fundusze europejskie. Spotkanie było więc okazją do dyskusji i pozyskania wiedzy w różnym zakresie łączącej się z zabudową forteczną.
Prelegentami byli: p. M. Romaniszyn (Miejski Konserwator Zabytków), p. M. Lewandowska-Robak (dyrektor Wydz. Rozwoju i Programowania Europejskiego), p. A. Kowalkowski (Towarzystwo Opieki nad Zabytkami Oddział w Toruniu) i p. M. Orłowski.

Mamy nadzieję, że forteczne śniadanie będzie procentować lepszą opieką nad obiektami Twierdzy Toruń i ciekawymi projektami jej wykorzystania.

W linku więcej na ten temat i zdjęcia: http://www.torun.pl/pl/przyszlosc-torunskich-fortowprezentacja MZKprezentacja społeczników

Brak komentarzy:

Publikowanie komentarza